nhg

Praktijklijn
078 - 621 01 73

Faxlijn
078 - 621 39 27

Spoedlijn
078 - 616 22 12

Huisartsenpost
Na 17.00 uur en weekend

078 - 20 200 20


telefoonnummerbanner

Belangrijk:

Wilt u de spoedlijn alleen gebruiken voor dringende zaken: zo blijven we altijd direct bereikbaar als het echt nodig is. Wij maken gebruik van een keuzemenu.
Wilt u ook, in verband met onze bereikbaarheid, de gesprekken zo kort mogelijk houden?

spreekurenbanner

Onderzoek uitslagen

Wanneer er naar aanleiding van uw bezoek aan de arts verder onderzoek nodig is (bijvoorbeeld bloedonderzoek, röntgenfoto's, uitstrijkjes, scopieën) worden de uitslagen daarvan altijd naar onze praktijk gestuurd.
De arts geeft bij de verwijzing aan na hoeveel tijd de uitslag binnen is.
Om te voorkomen dat afwijkende uitslagen geen vervolg krijgen, vragen wij u altijd na het verrichte onderzoek de assistente te bellen voor de uitslag. U kunt de uitslagen ook inzien via het Patient Portaal, via onze website kunt u daar in komen met behulp van uw DigiD of een account aan te vragen bij onze assistente. Let op, bij afwijkende uitslagen of twijfel daar over, neem altijd contact op met de assistente!

Wij verzoeken u dan in de ochtend te bellen tussen 09.00 en 12.00. De assistente kan u gelijk de uitslag geven als de huisarts de uitslagen al beoordeeld heeft óf overlegt eerst met de huisarts als die beoordeling nog niet heeft plaats gevonden en belt u daarna terug. 

De uitslagen van alle onderzoeken die aangevraagd zijn door specialisten dient u van de specialist te vernemen.

Herhaal recepten

U kunt via onze telefooncentrale uw herhaalrecepten 24 uur per dag opgeven en inspreken bij keuze 2. Chronische medicatie kunt u ook 24 uur per dag aanvragen via het Patiënten Portaal waarbij u kunt inloggen in uw medisch dossier met uw account of met DigiD. Daarnaast kunt u lege doosjes twee dagen voordat u deze wilt hebben deponeren in de brievenbus bij de hoofdingang van de praktijk.

Telefonisch spreekuur en videobellen

Als u de huisarts telefonisch een vraag wilt stellen, kunt u bij de assistente een afspraak maken voor het terugbelspreekuur. De huisarts belt u dan na 15.00 uur terug. Als u beperkt telefonisch bereikbaar bent, kunt u dat aangeven, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Een alternatief is om een e-mail consult te vragen via het Patiënten Portaal. 

Consulten waarbij geen specifiek lichamelijk onderzoek vereist is zoals een controle consult of kennismakingsgesprek kunnen ook plaatsvinden via beeldbellen/videobellen. Dit gaat in overleg met de assistente of huisarts. U krijgt dan rond het tijdstip van de afspraak een sms met link.

Huisbezoek

Indien het om medische reden niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de huisarts een visite afleggen. Meestal is het beter naar de praktijk te komen omdat we daar betere mogelijkheden hebben voor onderzoek en behandeling.
Soms is het medisch gezien beter voor u dat u niet naar de praktijk komt, daarom is het belangrijk dat u de klachten zo goed mogelijk aan de assistente vertelt.

Email consult

Het is mogelijk om via internet vragen te stellen aan uw huisarts of assistente via een e-mail consult in het Patiënten Portaal. Dit is veilig wat betreft privacy en de vraag wordt op deze manier ook meteen onderdeel van uw dossier.
Het emailconsult is bedoeld voor eenduidige vragen waarbij lichamelijk onderzoek niet nodig is. Voor meer gecompliceerde vragen verzoeken wij u een afspraak te maken op het spreekuur. Ook dit kan via het Patiënten Portaal.

Urine onderzoek

Indien u uw urine wilt laten onderzoeken op blaasontsteking kunt u deze, voorzien van uw naam en adres, voor 11.00 in het luikje naast het lab, rechts van de balie. Tevens verzoeken wij u om het urinebriefje in te vullen
download dit hier

Het komt regelmatig voor dat het eerste urineonderzoek niet duidelijk uitwijst of er wel of geen blaasontsteking is . In dat geval zet de assistente een dipslide (minikweek) in. De uitslag hiervan is na 24 uur bekend. Het kan dus voorkomen dat u op de dag dat u uw urine inlevert niet meteen een definitieve uitslag krijgt en een dag moet wachten voor u weet of een antibiotica kuur nodig is, op deze manier wordt voorkomen dat u onnodig antibiotica gebruikt.

Indien u uw urine mee heeft genomen ten behoeve van uw consult, wilt u deze dan tevoren even bij de assistente afgeven: dan kan zij deze alvast nakijken.

Let op !! De urine mag niet ouder dan 1 uur zijn of maximaal 12 uur bewaard in de koelkast